Rakennusteollisuus ja uudisasunnot

Rakennusteollisuus: Uudisasuntojen ostajat tyytyväisiä

Rakennusteollisuus RT ry teki Uudisasuntorakentaminen-tutkimuksen, jossa selvitettiin asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin. Tutkimus tehtiin touko-kesäkuussa 2017 ja siihen haastateltiin 470 uudisasunnon ostajaa. Ostajille oli luovutettu uusi asunto 2016. Tulokset arvioitiin indeksillä 0-100 ja 75 luokiteltiin 75 erittäin hyväksi. Tutkimuksen mukaan rakennusliikkeisiin ollaan erittäin tyytyväisiä, vaikkakin erot eri liikkeiden välillä ovatkin suuret. Toisaalta alueelliset erot ovat pieniä. Jopa …

Rakennusteollisuus: Uudisasuntojen ostajat tyytyväisiä Lue lisää…

Kotitalouksien ostoaikomukset 2017

Luottamus talouteen jatkuu vahvana

Kiinteistönvälittäjänä hankin päivittäin tietoa markkinoiden tilasta ja siihen liittyvistä tilastoista. Näin pystyn auttamaan asiakkaitani heidän isoissa asumiseen liittyvissä päätöksissään. Tilastokeskus tuottaa valtakunnallisesti puolueetonta tietoa asuntojen hinnoista ja talouden tunnusluvuista. Kuvaajissa vihreä viiva kuvaa kuinka monella haastatelluista on asunnon ostotarkoitus seuraavan 12 kk:n sisällä. Arvo vaihtelee karkeasti viiden ja kymmenen prosentin välillä ollen syyskuussa noin 7,5 …

Luottamus talouteen jatkuu vahvana Lue lisää…

Rakennuslupien määrä laskussa

Rakennuslupien määrä kuvaa hyvin rakentamisessa vallitsevaa suhdannetta. Rakentamisen suhdanteet taasen ainakin lähihistoriassa reagoivat nopeasti ja voimakkaasti talouden yleisessä ilmapiirissä ilmenneisiin signaaleihin. Kokoan nettisivuilleni asumiseen liittyviä uutisia ja jaan niitä myös Facebookissa omilla kiinteistönvälitykseen keskittyvillä sivuillani. Autan näin asiakkaitani heidän omissa päätöksissään asuntojensa myynnin tai ostamisen suhteen. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on laskenut 11,7 % verrattuna vuoden …

Rakennuslupien määrä laskussa Lue lisää…

Osakeasuntojen hinnat 07/2017

Osakeasuntojen hinnat nousivat heinäkuussa – Lue lisää

Asuntojen hinnat herättävät aina keskustelua luonnollisista syistä. Asunnossa on usein kiinni merkittävä osa varallisuudesta ja siksi sen arvon kehittymistä halutaan seurata aktiivisesti. Kiinteistönvälittäjät saavat vastata hintoja koskeviin kysymyksiin työnsä luonteen vuoksi päivittäin. Autan asiakkaitani pysymään ajan hermolla julkaisemalla asumiseen liittyviä uutisia nettisivuillani ja Facebookissa. Tilastokeskus julkaisee puolueettomia tilastoja asuntojen hintojen kehittymisestä. Tilaston mukaan vanhojen osakeasuntojen …

Osakeasuntojen hinnat nousivat heinäkuussa – Lue lisää Lue lisää…

Rakennusluvat Q2 / 2017

Rakennuslupien määrä väheni vuoden 2017 toisella neljänneksellä

Kiinteistönvälittäjän työhön kuuluu olennaisena osana seurata alan uutisia ja markkinatilanteen kehittymistä. Näin pystyn kertomaan asiakkailleni, mihin suuntaan trendit osoittavat ja millaisella tasolla markkinoilla ollaan pidemmällä jaksolla tarkasteltuna. Julkaisen kiinteistönvälitykseen liittyviä uutisia ja markkinakatsauksia Facebookissa sekä omilla kiinteistönvälittäjän sivullani. Tilastokeskuksen mukaan verratessa vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan rakennuslupia myönnettiin 9,0 % vähemmän 2017 toisella vuosineljänneksellä. Asuinrakennuksille myönnettiin lupia …

Rakennuslupien määrä väheni vuoden 2017 toisella neljänneksellä Lue lisää…

Pirkanmaa asuminen

Kiinteistönvälittäjän on seurattava aikaansa

Omasta mielestäni yksi olennaisimmista kiinteistönvälittäjän taustatehtävistä on seurata asumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyviä tilastoja ja uutisia. Kiinteistönvälittäjä on asumisen ammattilainen suhteessa asiakkaisiinsa. On luonnollista, että kiinteistönvälittäjän tietojen odotetaan olevan ajan tasalla. Näin pitää olla ja näin haluan omien asiakkaideni kiinteistönvälittäjän työni kokevan. Tiukan asian väliin poimin joitain nice-to-know -tietoja, joihin tämäkin artikkeli kuuluu. Tilastokeskus on julkaissut …

Kiinteistönvälittäjän on seurattava aikaansa Lue lisää…

Hintaennuste

SKVL ennustaa asuntohintojen hintakehitystä

Asuntojen hinnat kiinnostavat Kiinteistönvälittäjät saavat vastata päivittäin asiakkaiden kysymyksiin, mihin suuntaan asuntojen hinnat ovat menossa ja että onko nyt hyvä aika myynnille. Aika harva taho haluaa ottaa kuitenkaan julkisesti kantaa ainakaan trendejä vastaan. Asuntojen hintoihin vaikuttaa moni täysin ennakoimattomissa oleva muuttuja, joten ennustaminen on vaikeata. Perusteltuja faktoihin perustuvia mielipiteitä asiantuntevalta kiinteistönvälittäjältä varmasti kysyttäessä saa ja …

SKVL ennustaa asuntohintojen hintakehitystä Lue lisää…

Asumisen tilastot

Tilastokeskus julkaisi asumiseen liittyviä tilastoja

Rakennuskustannukset toukokuussa Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat 0,2 % verrattuna vuoden takaiseen. Työvoimakustannukset alenivat prosentin, mutta tarvikepanosten hinnat nousivat 1,2 %. Palvleuiden hinnat pysyivät ennallaan. Työnpanosten hintojen lasku aiheutuu alentuneista sosiaalikustannuksista verrattuna vuoteen 2016. Linkki koko juttuun Tilastokeskuksen sivuille.   Inflaatio toukokuussa Kuluttajahintojen vuosimuutos oli toukokuussa 0,7 %. Koko euroaluetta tarkasteltaessa yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä euroalueen inflaatio oli …

Tilastokeskus julkaisi asumiseen liittyviä tilastoja Lue lisää…

Osakkeiden kauppa kiristyi

Kohtuuhintainen rakentaminen keskustelussa

Kohtuuhintaisesta rakentamisesta on riittänyt puhetta viime vuosina. Kuntien ja valtion konkreettisia toimia kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi on kuitenkin ollut vaikea hyvin löytää. Sanomatalossa keskusteltiin laajapohjaisesti 22.5.2017 kohtuuhintaisesta asumisesta. Mukana keskustelussa oli edustusta kaupunkien johdosta, vuokra-asuntotoimijoista sekä mm. ulkomaan kauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Mykkänen tarjosi yhdeksi keinoksi kohtuuhintaisuuden edistämiseen pysäköintinormien poistamista. Samoin keinoina hän mainitsi toimistorakennusten …

Kohtuuhintainen rakentaminen keskustelussa Lue lisää…

Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousussa toisella vuosineljänneksellä

Tilastokeskus kerää ja julkaisee tilastoja myydyistä asunnoista pitkin vuotta. Tilastoista käy ilmi selkeästi, että asuntojen hinnat Pääkaupunkiseudulla ja asuntojen hinnat muualla Suomessa kehittyvät, jos nyt ei ihan eri suuntiin, niin vähintään erilaisesti. Tilastokeskuksen aineistossa on mukana otanta myydyistä asunnoista, mutta minkäänlaista karsintaa tai suosimista kiinteistönvälitysliikkeiden välillä ei tehdä. Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä Pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin on …

Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousussa toisella vuosineljänneksellä Lue lisää…

Rakennusluvat Q2 2017

Rakennuslupien määrä maalis-toukokuussa

Kerään nettisivuilleni artikkeleita, joista uskon asiakkaideni eli asuntojen nykyisten omistajien ja ostajien olevan kiinnostuneita. Osa käsittelee lahjomattomia tilastoja ja joissakin kyseessä on selvemmin mielipiteisiin perustuvia kirjoituksia. Tilastokeskus on julkaissut tilastot rakennuslupien määrästä maalis-toukokuussa 2017. Verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan laskua on kuutiomäärillä mitattuna 2,7 %. Asuinrakentamisessa kasvua oli vuoden takaiseen 12,5 %. Pääkaupunkiseudun kerrostalohankkeisiin myönnetyt …

Rakennuslupien määrä maalis-toukokuussa Lue lisää…

Asuntokauppa kuluttajaindikaattori

Kuluttajien luottamus ennätykseen

Tilastokeskus on julkaissut toukokuun kuluttajien luottamusindikaattorin. Se nousi toukokuussa koko mittaushistoriansa 1995-2017 ennätykseen ollen 24,1. Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9 ja tutkimukseen haastateltiin toukokuun aikana yli 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä varsinkin kotitalouksien säästämismahdollisuudet parantuivat. Kotitalouksista peräti 81 % uskoi saavansa säästettyä rahaa seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 9 % uskoi Suomen …

Kuluttajien luottamus ennätykseen Lue lisää…

Kuluttajaindeksi

Kuluttajien luottamus jatkaa vahvana – oma talous askarruttaa

Tilastokeskus julkaisi kesäkuun kuluttajien luottamusindikaattorin. Toukokuun ennätyslukemaan 24,1 verrattuna pakitettiin hiukan 23,9:ään, mutta silti touko-kesäkuun lukemat ovat koko mittaushistorian 1995-2017 korkeimmat. Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,0 ja viime kesäkuussa luku oli 14,9. Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät ovat odotukset oman talouden kehittymisestä, Suomen talouden kehittymisestä, työttömyyden kehittymisestä ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista. Muutokset kesäkuun osatekijöihin olivat pieniä. Kuitenkin …

Kuluttajien luottamus jatkaa vahvana – oma talous askarruttaa Lue lisää…

Hinnat laskussa

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskussa

Tilastokeskus on julkaissut tilastoja vanhojen omakotitalojen hintakehityksestä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Koko maata tarkastellessa hinnat laskivat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 0,7 %. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,6 % ja muualla maassa hinnat laskivat 0,9 %. Verrattuna edelliseen neljännekseen eli loka-marras-joulukuuhun 2016 omakotitalojen hinnat nousivat keskimäärin 0,5 % koko maan tarkastelussa. Linkki koko juttuun Tilastokeskuksen sivuille.

Asuntojen hinnat huhtikuu 2017

Osakeasuntojen hinnat huhtikuussa

Vanhojen rivi- ja kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maan tarkastelussa 1,1 % maaliskuusta huhtikuuhun siirryttäessä. Asuntojen hintojen nousu keskittyy yhä Pääkaupunkiseudulle. Siellä asuntojen hinnat nousivat 2,8 %, kun taas muualla asuntojen hinnat laskivat 0,4 %. Edelliseen vuoteen verrattuna asuntojen hinnat nousivat Pääkaupunkiseudulla 3,1 % ja muualla Suomessa 0,4 %. Koko artikkeli Osakeasuntojen hintakehitykseen huhtikuussa Tilastokeskuksen sivuilla.

Asuinrakentaminen vähenee

Asuinrakentaminen vähenee?

Julkisuudessa on puhuttu paljon rakennusalan korkeasuhdanteesta. Tilastokeskuksen julkaisemat luvut asuinrakentamisen kannalta asiaa katsottuna kertovat päinvastaista. Verrokkiajankohtana on käytetty vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa. Asuinrakennuksille myönnettiin rakennuslupia joulu-helmikuussa 4,6 % vähemmän kuutioina mitattuna ja 2,5 % vähemmän rakennuslupien määränä mitattuna. Täytyy samalla muistaa, että 2000-luvun pohjakosketuksesta 2015 ollaan luvissa noustu noin 20 %, mutta eletään koko 2000-luku …

Asuinrakentaminen vähenee? Lue lisää…

Tontti Pirkkalasta

Pirkkalan maankäyttöön saatiin vauhtia

Pirkkalassa painittiin vuosia maankäyttöön liittyvien ongelmien kanssa:”Meillä oli kaikki mahdolliset ongelmat. Emme hallinneet kasvua eivätkä palvelut toimineet. Tonttimarkkinoista 80 prosenttia oli yksityisen hallussa, loput kunnalla.” kuvaa tilannetta kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen. Tilanne on saatu käännettyä päälaelleen maanhankintaa yksinkertaistamalla. Pormestari Helena Rissasen mukaan raakamaan hankinnan yhdenmukaistaminen nimenomaan sujuvoitti toimintaa huomattavasti. Enää maanomistajien ei tarvitse pelätä naapurin saavan …

Pirkkalan maankäyttöön saatiin vauhtia Lue lisää…

Asuntotuotanto ja remontit

Asuntotuotanto takoo ennätyksiä

Rakennusteollisuus RT ry on teettänyt kesäkuussa rakennusyrityksillä asuntotuotantokyselyn. Samanlainen kysely tehtiin tammikuussa. Vire on jatkunut odotuksia vahvempana kevään aikana ja samalla korkealla tasolla näytetään jatkavan myös syksyllä. Kuluttajien ennätyskorkealla oleva luottamus heijastuu nyt asuntotuotantoon. Kysely osoittaa, että rakennettavat asunnot ovat löytäneet ostajansa eikä myyntivarastot ole suurentuneet hallitsemattomasti. Kysely tehdään kolmesti vuodessa RTN:n jäsenyrityksille eikä se …

Asuntotuotanto takoo ennätyksiä Lue lisää…

Vuokranantajat

Suomen Vuokranantajat ry puolustavat yksityisiä vuokranantajia

Tällä viikolla on julkisuudessa keskusteltu kiivaastikin vuokramarkkinoiden ylikuumentumisesta ja erityisesti asumistukimenojen kasvusta. Valtiojohto vieritti syytä yksityisille vuokranantajille. Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva puolustaa yksityisiä vuokranantajia: ”Panostamalla työttömyyden vähentämiseen sekä asuntorakentamiseen saadaan muutosta aikaan – ei syyllistämällä vuokranantajia”, Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva korostaa ja jatkaa: ”Hallitus näyttää unohtaneen yksityisten toimijoiden tärkeän roolin vuokramarkkinoilla. Suomessa noin 200 …

Suomen Vuokranantajat ry puolustavat yksityisiä vuokranantajia Lue lisää…

Asuntojen hinnat Q1 2017

Asuntojen hinnat laskussa ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Neljännestarkastelu Tilastokeskus julkaisi jälleen tietoja vanhojen osakeasuntojen hinnoista. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä eli tammi-maaliskuussa hinnat laskivat 0,3 % edellisestä neljänneksestä (Pääkaupunkiseutu -0,1 % ja Muu Suomi -0,5 %). Verrattuna 2016 vastaavaan ajankohtaan hinnat nousivat Pääkaupunkiseudulla 2,5 % ja muualla Suomessa laskivat 1,4 %. Päinvastainen hintakehitys siis alueittain jatkuu. Kuukausittainen tarkastelu 2017 Helmikuusta maaliskuuhun siirryttäessä nousivat 0,3 %. …

Asuntojen hinnat laskussa ensimmäisellä vuosineljänneksellä Lue lisää…