Iso osa rakennusten homeongelmista olisi vältettävissä helposti

Homeongelmat vältettävissä

Päivän Kauppalehti julkaisi rakentamisen nykytilaa hyvin kuvaavan Rakennusliike M. Kurtti Oy:n toimitusjohtajan Mikko Kurtin mielipideartikkelin. Kurtti ideoi rakennusluvan yhteyteen rakentamiseen käytettävää aikataulua, joilla varmistettaisiin mm. eri rakennusosien vaatima kuivumisaika. Samaan aikaan Kurtti toteaa omaan kokemukseensa nojaten, että home- ja kosteusongelmiin syyllisinä pidetään lähes yksinomaan rakentajia. Näin yksioikoista vaurioiden syntyminen ei kuitenkaan Kurtin mukaan ole, sillä hän on törmännyt karkeisiin virheellisiin toimintatapoihin rakennusten käytössä ja ylläpidossa. Julkiset rakennukset suunnitellaan 21 asteen lämpötilaan ja koko ajan päällä olevaan ilmanvaihtoon. Jos nämä molemmat toteutuisivat jatkuvasti, iso osa vaurioista jäisi Kurtin mukaan syntymättä.

Julkiset rakennushankkeet saavat monella tapaa moitteita Kurtilta. Julkisissa hankkeissa käytetään täysin tutkimattomia rakenteita, rakennusyritysten varoituksia ei oteta vakavasti ja hankintalaki ohjaa toteuttamaan tarjouskilpailun voittaneita, mutta toimimattomia rakennuksia. Rakennusprojektien aikatauluja ohjaa enemmän alkava lukukausi kuin rakenteiden vaatima kuivumisaika.

Kurtti nostaa yleiseen tietoisuuteen vielä perin erikoisen menettelyn julkisissa hankinnoissa: “Urakkatuotannossa tilaaja määrittelee aikataulun, suunnitteluratkaisut ja materiaalit asettaen urakoitsijat joskus ”pakkorakoon”. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen kymmenen vuoden vastuu ei velvoita urakoitsijaa mihinkään, jos noudatetaan tarkalleen tilaajan laadituttamia suunnitelmia.”

Linkki koko artikkeliin Kauppalehden sivuille.