Kevennyksiä rakentamiseen liittyvään byrokratiaan

Asunnon myynti lakimuutokset

Tänään tulee voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia, joilla on vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen.

Kesäasuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen helpottuu. Enää ei tarvita poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Muutosten voimaantulo luonnollisesti vaatii vielä kuntien rakennusjärjestyksen muutoksen.

Samoin rantarakentamista helpotetaan suunnittelutarvealueella. Nyt on tarkoitus saada helpotettua useamman rakennusluvan saamista alueella, jossa joka tapauksessa yhden rakennuspaikan rakentamisedellytykset tutkitaan. Tarkoituksena on tutkia samalla byrokratialla useamman rakennuspaikan rakennusluvan saamisen edellytykset.

Linkki Lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.