Kiinteistönvälittäjäsi: kuluttajien luottamus vahvaa

Kuluttajien luottamus lokakuu 2017

Kiinteistönvälittäjänä hankin päivittäin tietoa markkinoiden tilasta. Näin pystyn auttamaan asiakkaitani heidän isoissa asumiseen liittyvissä päätöksissään tai vähintään tuomaan heille faktoja päätöksentekonsa tueksi. Mahdollisuuksien mukaan poimin tilastoista Tampereen seutua koskevat faktat.

Kohta vuoden ajan kuluttajien luottamus on talouteen on ollut hyvin vahvaa. Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 23,1, syyskuussa 23,7 ja elokuussa 23,5. Vuosi sitten lokakuussa arvo oli 15,8 ja indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,2. Indikaattori lasketaan noin 1200 haastatellun kuluttajan otannasta.

Kaikki neljä osatekijää eli odotukset Suomen ja oman talouden kehittymisestä, työttömyyden kehittymisestä ja oman talouden säästämismahdollisuuksista ovat selvästi korkeammalla verrattuna vuoden takaiseen. Tilastokeskus kommentoi tilannetta:”Lokakuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin optimistiset. Arviot myös kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista olivat valoisat.”

Kestotavaroiden ostaminen

Haastatelluista kuluttajista 46 % piti kestotavaroiden ostamista kannattavana, vaikkakin rahaa aiotaan käyttää maltillisesti. Asunnon ostoa harkitsi 6 % kotitalouksista ja 18 % kotitalouksista suunnitteli peruskorjaavansa asuntonsa.

Säästäminen ja lainanotto

Veikkaan itse, että pitkään jatkunut talouden tiukkuus näkyy kuluttajien käyttäytymisessä eniten säästäväisyyden lisääntymisenä, niillä joilla se on mahdollista. Lokakuussa 67 % haastatelluista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle (57 % 2006 lokakuu). Lainan ottamisen koki kannattavaksi 74 % haastatelluista. Kuitenkin vain 12 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa seuraavan vuoden aikana.