Kiinteistönvälittäjäsi: Rakennusmääräyksiin muutoksia

Asunnon myynti lakimuutokset

Kiinteistönvälittäjänäsi seuraan aktiivisesti asumiseen ja rakentamiseen liittyviä uutisia. Poimin uutisvirrasta olennaisimmat ja yritän samalla poimia juttuun liittyvää tietoa myös muualta, esimerkiksi viranomaissivustoilta. Jos haluat saada asiantuntemukseni asuntoasioissa käyttöösi, soita tai meilaa niin katsotaan miten voisin sinua auttaa. Pääasiallinen toiminta-alueeni on Pirkanmaan seutu, mutta joitain kohteita on myös Tampereen seudun ulkopuolella.

Ohjeista asetuksiin

Rakentamista on tähän asti ohjattu valtaosin erilaisilla ohjeilla ja määräyksillä. Nyt vuoden vaihteessa voimaan tulevassa lainsäädännössä määräykset muutetaan annettaviksi asetuksin. Käytetty kieli muuttuu samalla insinöörimäisestä juridiseksi kieleksi ja jo pelkästään siitä syystä monet asiat käsitellään yleisellä tasolla ja asetukset jättävät näinollen runsaasti tulkintamahdollisuuksia. Osa rakentamimääräyskokoelman määräyksistä jätetään kokonaan pois, osa on sisällytetty uusiin asetuksiin. Yksi merkittävä uusi vaatimus tulee nimetyn vastuuhenkilön toimiin rakentamisen eri vaiheissa. Vastuuhenkilön toimiin kuuluu jatkossa hyväksyä vaiheittain lopputuloksen vaatimustenmukaisuus, kun taas suunnitelmien lainmukaisuudesta vastaavat yhä rakennusvalvonta ja vastaava suunnittelija yhdessä.

D2 => Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Yksi isoimmista voimaan tulevista muutoksista koskee D2 määräyksien muuttumista uuden asetuksen alle. Sisäilman laatua arvioidaan jatkossa lähinnä hiilidioksidipitoisuudella ja sisäilman laadun raja-arvoksi asetettu 800 ppm hiilidioksidipitoisuus verrataan ulkoilman pitoisuuteen, se ei ole absoluuttinen raja-arvo. Asuinhuoneistosta pitää poistaa ilmaa vähintään 18 dm3/s eli juuri keittiön ja kylpyhuoneen vaatimat poistoilmamäärät. Ilmanvaihdon säädölle asutus sallii laajan vaihtelualueen, kunhan sisäilmanlaatu pysyy kriteerien sisällä. Keskustelua tulee varmasti riittämään ilman suodatuksen ympärille erityisesti painovoimaisen ilmanvaihdon tapauksessa: “Ilmansuodatuksen taso on suunniteltava ulkoilman laadun ja sisäilman laadulle asetettujen tavoitteiden perusteella.” Painovoimaiseen ilmanvaihtoon suodatuksen järjestäminen ei ole helppo tehtävä, vaikka se muilta osin saataisiinkin toimimaan hyväksymiskriteerien sisällä.

Muita voimaantulevia muutoksia

  1. Puukerrostalojen rakentamista pyritään vauhdittamaan mm. kasvattamalla enimmäiskorkeutta, vähentämällä ulkoseinän ulkoverhousvaatimuksia ja keventämällä palomääryksiä erityistapauksissa.
  2. Rakennusten parvekelasitusten tekeminen helpottuu palomääräysten muuotoksilla.
  3. Kosteuden valvontaa tehostetaan ja vastuutetaan. Käytännön menettelyjä ei tiedä vielä kukaan, vaan aika tulee näyttämään miten asiaa käytännössä hoidetaan.
  4. Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoihin liittyviä asioita on kirjattu uusiin säännöksiin hyvin yleisluonteisesti. Aika tulee näyttämään, miten mm. vaatimus hulevesiviemärien jäätymättömyydestä tai hulevesijärjestelmän painekokeesta tullaan toteuttamaan.
  5. Esteettömyysvaatimukset muuttavat muotoaan jonkin verran. Esimerkiksi saunan oven ja useampien vessojen ovien leveysvaatimuksiin on tarkoitus tulla helpotuksia. Pientalojen pyörähdysympyrävaatimukset poistuvat kaikista tiloista.
  6. Rakennusten ääniympäristöä aletaan säädellä mm. desibelirajoin sisällä, nukkumiseen tarkoitetuissa sisätiloissa ja pihoilla.
  7. Lämmön tuottamisen energiamuotokertoimet muuttuvat jonkin verran. Sähkölämmityksen kerroin tippuu 1, 7:stä 1,2:een. Kaukolämmön kerroin tippuu 0,7:stä 0,5:een. Näinollen kilpailutilanne sähkön ja kaukolämmön välillä pysyy samana, mutta muita energioita vastaan sähkön kilpailukyky paranee.
  8. Massiivipuurakenteille sovelletaan huomattavasti lievempiä energiatehokkuusvaatimuksia.
  9. Ilmanvaihdossa pyritään jatkossa poisto- ja tuloilmojen ilmamäärissä tasapainoon, kun tähän asti rakennukset on säädetty alipaineisiksi.
  10. Uudehkoissa tiiviissä taloissa tulisijojen paloilman saantiin pitää tehdä suunnitelma. Takan ja puulämmitteisen kiukaan sytyttäminen on tiiviissä talossa tehtävä varovasti ja aika monesti on paras avata ikkunaa tai ovea riittävän paloilman saamiseksi ja savun suuntaamiseksi piippuun päin, eikä alipaineiseen asuntoon.

Kaikki asetukset astuvat voimaan 1.1.2018. Joiltain osin tullaan rakennusvalvontojen toimesta hakemaan oikeita tulkintoja eli pitäisin varmana, että joka paikassa vaatimukset eivät toteudu samanlaisina. Tulkintojen yhdenmukaisuus oli jo alunperin yksi muutoksen suurimmista tavoitteista. Veikkaan, että tammikuussa haettavat rakennusluvat tulevat aiheuttamaan kriittistä keskustelua hakijoiden ja viranhaltijoiden välillä. Kriittistä keskustelua ei vähennä se tosiseikka, että uusien asetusten mukaiset oppaat ovat vielä keskeneräisiä eikä niitä ole käytännössä saatavilla.

 

Kiinteistönvälittäjäsi Tampereen seudulla,

Tero Naskali
tero.naskali@remax.fi
045 276 6559