Kuluttaja-asiamiehen linjaus – Vakuudet asunnonostajan hyväksi

linnunpönttö kuvassa

Kuluttaja-asiamies on joiltain osin tarkentanut linjauksiaan koskien asunnonostajien hyväksi asetettavia vakuuksia uusia asuntoja ostettaessa. Uusia linjauksia on tullut ainakin rakennusvalvonnan ja kuluttaja-asiamiehen keskinäiseen tehtävänjakoon suorituskyvyttömyysvakuutuksen voimassaoloa todennettaessa sekä suorituskyvyttömyysvakuutuksen puuttumisen jälkitoimiin ryhdyttäessä. Samoin nyt on tarkennettu erityisen selvästi, että jos kohde myydään Maakaaren mukaisella kiinteistökaupalla niin vakuutusta ei tarvita. Myöskään esimerkiksi hallinnanjakosopimuksella toteutettua tontin määräosan ja sille rakennetun rakennuksen kauppaa suorituskyvyttömyysvakuutuksen ottamisvelvollisuus ei siis koske.

Asiantunteva kiinteistövälittäjä osaa neuvoa myös suorituskyvyttömyysvakuutukseen liittyvissä asioissa sekä rakentajia että tulevia asukkaita. Samoin vakuutuksen puuttumisen merkitys asunnon ostajalle on hyvä selvittää vähintään itselleen ennen kauppoihin ryhtymistä.

Suorituskyvyttömyysvakuutus on rakentajalle kohtuullisen arvokas vakuutusrakennelma, jonka säännellystä luonteesta johtuen kilpailuttaminen ei ole aivan yksioikoista. Joissain tapauksissa jää huomiotta, että vakuutuksen lopullinen maksaja on kuluttaja-asiakas. Huomionarvoista edelleen on, että suorituskyvyttömyysvakuutukseen ei pidä luottaa aivan sokeasti liikaa. Korvauksen saaminen vakavistakaan rakennusvirheistä suorituskyvyttömyysvakuutuksen kautta ei ole varsin suoraviivainen prosessi.

Linkki koko linjaukseen.