Kuluttajien luottamus ennätykseen

Asuntokauppa kuluttajaindikaattori

Tilastokeskus on julkaissut toukokuun kuluttajien luottamusindikaattorin. Se nousi toukokuussa koko mittaushistoriansa 1995-2017 ennätykseen ollen 24,1. Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9 ja tutkimukseen haastateltiin toukokuun aikana yli 1200 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä varsinkin kotitalouksien säästämismahdollisuudet parantuivat. Kotitalouksista peräti 81 % uskoi saavansa säästettyä rahaa seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 9 % uskoi Suomen talouden tilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana.

Toukokuun kuluttajabarometri