Kuluttajien luottamus jatkuu vahvana heinäkuussa

Kuluttajien luottamus 2016

Vaikka touko- ja kesäkuun (24,1 ja 23,9) ennätyslukemista on hiukan tultukin alaspäin, niin kuluttajien luottamus jatkuu vahvana heinäkuussakin. Heinäkuussa kuluttajien luottamusindikaattorin lukema oli 22,8. Touko-kesäkuun lukemat olivat mittaushistorian (1995->) korkeimmat. Vuonna 2016 heinäkuussa indikaattorin lukema oli 13,1 ja pitkän ajan keskiarvo on 12,0.

Haastateltujen luluttajien mielestä heinäkuu oli erittäin otollinen hetki lainanotolle ja hieman myös säästämiselle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työssä olevat kuluttajat kokivat heinäkuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla jonkin verran vähentynyt viime kuukausina.

Kuluttajien luottamusindikaattori antaa hyvin viitteitä siitä, miten kuluttajat kokevat oman ja Suomen taloudellisen tilanteen. Asuntokauppoihin vahva luottamus heijastuu yhtälailla kuin heikkokin luottamus. Kuluttajien luottamusindikaattori summaa yhteen neljä eri osatekijää: näkemykset oman ja Suomen talouden kehittymisestä, näkemyksen Suomen työttömyyden kehittymisestä ja näkemyksen oman kotitalouden säästämismahdollisuuksista.

Linkki koko tutkimukseen Tilastokeskuksen sivuille.