Kuluttajien luottamus pysyi erittäin vahvana elokuussa

Kuluttajabarometri 2017

Kuluttajien luottamusindikaattori mittaa neljää osatekijää: näkemystä oman ja Suomen talouden kehittymisestä, näkemystä Suomen työttömyyden kehittymisestä ja näkemystä oman kotitalouden säästämismahdollisuuksista. Asuntokauppoihin vahva luottamus heijastuu yhtälailla kuin heikkokin luottamus. Kiinteistönvälittäjänä poimin uutisvirrasta merkittävimpiä asuntokauppamarkkinaan liittyviä uutisia ja annan niihin myös omia näkemyksiäni.

Kuluttajien luottamus on pitkin kesää ollut ennätyksellisen vahvaa. Elokuussa jatketaan samalla tasolla. Viime vuoden elokuussa indikaattori sai arvon 15,7, kun nyt 2017 elokuussa lukema on 23,5. Pitkän ajan keskiarvo on tällä hetkellä 12,1.

Elokuussa 49 % vastaajista uskoi, että Suomen talouden tilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Vain 10 % uskoi tilanteen huononevan. 50 % vastaajista odottaa työttömyyden vähenevän. Kuluttajista 44 % piti kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksista 16 % aikoi joko hyvin tai melko todennäköisesti ostaa auton seuraavan vuoden aikana. Asunnon ostoa harkitsi 8 % ja 19 % vastaajista arvioi käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Linkki Tilastokeskuksen sivulle Kuluttajien luottamus pysyi vahvana elokuussa.