Lempäälän asuntokauppa veti vahvasti 2019

Lempäälässä asui vuoden 2019 päättyessä 23529 asukasta. Asukasmäärä kasvoi vuodessa 330 henkilöllä eli 1,4 prosentilla. Koko Pirkanmaalla asui 2019 joulukuun lopussa yhteensä 517820 henkilöä. Vuodessa väestö lisääntyi 2770 hengellä eli 0,5 prosentilla.

Lempäälässä tehtiin vuonna 2019 asuntokauppaa reilusti edellistä vuotta enemmän. Kappalemäärällä mitattuna kiinteistönvälittäjät tekivät kauppoja 11,2 % enemmän kuin vuonna 2018. Käytettyjen asuntojen kauppa toimi veturina peräti 23 prosentin kasvulla. Uusia asuntoja myytiin välittäjien toimesta 77 kpl, kun vuonna 2018 myytiin uusia asuntoja 96 kappaletta. Ero selittyy todennäköisesti enemmän kohteiden valmistumisaikataululla, kuin myyntivarastoihin jääneillä myymättömillä uudisasunnoilla.

Lempäälässä myyty uusi asunto oli keskimäärin 47 neliöinen ja maksoi 161689 €. Käytetyn asunnon keskiarvo oli vuonna 2019 96 neliötä ja 195914 €.

Keskimääräinen uuden asunnon pinta-ala liikkuu koko Suomessa pienempään suuntaan. Lempäälässä kehitys näkyi muutoksena jo pelkästään 2018 ja 2019 välillä, kun keskimääräinen pinta-ala laski 51:stä 47:än. Samalla ajanjaksolla käytettyjen asuntojen myytyjen asuntojen koko nousi 95:stä 96:en.

Tero Naskali, tero.naskali@kiinteistomaailma.fi, 0503795732

#digivälittäjä