Liikennehankkeita Tampereella

Kiinteistönvälittäjäsi: vaikutuksia Tampereen asuntomarkkinoihin?

Tampereella on menossa suuria julkisia hankkeita. Jo valmistuneista projekteista ehkäpä Rantaväylän liikenteen sujuvoittaminen tunnelin rakentamisella vaikuttaa eniten liikenteen sujumiseen ja sitä myöden asumiseen. Ylöjärven suunnasta saavuttaessa Pispalan kohdalle, liikenne ruuhkautuu aamuisin, mutta kuitenkin liikenne sujuu huomattavasti paremmin kuin ennen tunnelia. Käynnistysvaikeuksien taltuttua tunneli siis vetää kohtuullisesti. Rakennusliikkeet hyödyntävät tunnelin positiiviset vaikutukset ja Näsijärven rantamaisemiin rakentuu uusia asuntoja toimivien liikenneyhteyksien mahdollistamana.

Toinen asumiseen vielä enemmän vaikuttava hanke on raitiotien rakentaminen. Ensimmäisessä vaiheessa raitiotie kulkee:

  • Hervannasta, Hallilan viertä Kalevan Prismakeskukseen, Sammonkadun ja Tammelan pysäkin kautta keskustaan Hämeenkadulle ja Keskustorille
  • Tampereen yliopistolliselta keskussairaalalta, Tampereen ammattikorkeakoululta ja Kissanmaan kulmalta Teiskontietä Tammelan pysäkin kautta keskustaan Hämeenkadulle ja Keskustorille
  • Pyynikintorilta Hämeenpuistoon ja edelleen Keskustorille

Kalevan Prismakeskuksen ympäristössä ja Sammonkadun loppupäässä on jo hyvän aikaa opeteltu raitiovaunureitteihin ja uusiin autokaistoihin. Sammonkadun varteen on jo rakentunut paljon uusia asuntoja ja lisää näyttää tulevan. Kalevan palloiluhallin purkamispäätös ja alueen kaavoittaminen asuinrakentamiseen tukee alkanutta kehitystä ja laajentaa Kalevan asuinaluetta huomattavasti Kekkosentiehen asti.

Raitiotien rakentamisen toisessa vaiheessa reitti laajenee tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Tampereen länsipuolelle. Suunnitelmassa Lielahti, laajentuva Niemenranta ja Lentävänniemi yhdistyy raitiotiehen.

Raitiotien rakentamisen lisäksi Tampereen seudun liikenneyhteyksiä parannetaan paikallis- ja lähijunayhteyksillä. Ratkaisussa hyödynnetään olemassaolevaa rataverkkoa, johon tehdään vaadittavia tarkennuksia.

Tampereen seudun paikallis- ja lähijunayhteydet

Tampereen yhteydet Keskustaan parantuvat olennaisesti Nokian (Harjuniitty sekä Tesoma), Lempäälän keskustan ja Sääksjärven sekä Kangasalan suunnista.

Vaikutuksia asuntomarkkinoihin

On jo nyt selvää, että raitiotiestä johtuen muutamien asuntoalueiden asuntojen hinnat ovat nousseet selvästi. Ehkä paras esimerkki on Kaleva, jossa hinnat ovat nousseet nopeasti raitiotien rakentamispäätösten jälkeen. Nousseet hinnat eivät ole karkottaneet ostajia, vaan kauppa on käynyt vilkkaasti. Hervannassa hintoihin vaikuttaa enemmän yhtiön remonttitarve ja muu tilanne, kuin suoraan raitiotie. Tosin on nähtävissä, että Hervannassakin raitiotie kiinnostaa ja kiinnostus yleensä johtaa kohoaviin hintoihin ennemmin tai myöhemmin. Erityisen kiinnostuneita raitiotiestä ovat oman kokemukseni mukaan olleet Hervannasta asuntoa etsineet ulkopaikkakuntalaiset ostajat.

Junayhteydet toteutuessaan vaikuttavat varmasti positiivisesti sen varrelle rakentuneisiin asuinalueisiin. Esimerkkinä Tesoma on jäämässä raitiotiesuunnitelmista selkeästi sivuun, mutta uusi liikekeskus ja sen ympärille rakentuva uusi Tesoma voi hyötyä olennaisesti paikallisjunayhteydestä. Tesoman asunnot ovat tällä hetkellä yleisesti Tampereen asuntojen hintatasoon verraten edullisia.

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa Tampereen seudun suunnittelu nojaa 10-30 vuoden päähän tulevaisuuteen. Asumisen, työssäkäynnin ja teollisuuden liikennevirtoja ohjataan niin, että yli 4000 asukkaan vuosittainen Tampereen seudulle muuttaminen on mahdollista. Maakuntakaavassa suurin yksittäinen kokonaisuus lienee toinen kehätie. Tien on tarkoitus kulkea Pirkkalan lentoasemalta Sääksjärven kautta Hervantaan ja edelleen Ruskoon. Ruskosta tie jatkaa yhdistyen Kangasalla Lahden tiehen. Toisen kehätien rakentamisella vähennetään nykyisen kehätien liikennepainetta ja eritoten pyritään parantamaan Lakalaivan liikenteen sujumista.

Vaikutuksia asuntomarkkinoihin

Toisesta kehätiestä selviä hyötyjiä Tampereen alueella ovat ainakin Vuores, Mäyränmäki ja Rusko. Liikenneyhteydet nopeutuvat ja vaihtoehtoja tulee lisää. Suurimmat hyödyt koituvat omasta mielestäni kuitenkin naapurikuntien, teollisuuden ja lentomatkailijoiden hyödyksi.

Kiinteistönvälittäjäsi Tampereella Tero Naskali, tero.naskali@remax.fi, 045 276 6559