Luottamus talouteen jatkuu vahvana

Kotitalouksien ostoaikomukset 2017

Kiinteistönvälittäjänä hankin päivittäin tietoa markkinoiden tilasta ja siihen liittyvistä tilastoista. Näin pystyn auttamaan asiakkaitani heidän isoissa asumiseen liittyvissä päätöksissään. Tilastokeskus tuottaa valtakunnallisesti puolueetonta tietoa asuntojen hinnoista ja talouden tunnusluvuista. Kuvaajissa vihreä viiva kuvaa kuinka monella haastatelluista on asunnon ostotarkoitus seuraavan 12 kk:n sisällä. Arvo vaihtelee karkeasti viiden ja kymmenen prosentin välillä ollen syyskuussa noin 7,5 %. Asunnon peruskorjausta pitää seuraavan 12 kuukauden sisällä todennäköisenä noin 18 % haastatelluista.

Kuluttajien luottamusindikaattori koostaa yhteen neljä eri tekijää.

  1. Näkemys oman talouden kehittymisestä seuraavan vuoden aikana
  2. Näkemys Suomen talouden kehittymisestä seuraavan vuoden aikana
  3. Näkemys Suomen työttömyyden kehittymisestä seuraavan vuoden aikana
  4. Näkemys kotitalouden säästämismahdollisuuksista  seuraavan vuoden aikana

Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 23,7, kun se elokuussa oli 23,5 ja heinäkuussa 22,8. Vuosi sitten syyskuussa oli 14,4 kun sen pitkän ajan keskiarvo on 12,1.

Elokuuhun verrattuna muut kolme tekijää pysyivät ennallaan, mutta kuluttajien odotukset oman taloutensa vahvistumiseen paranivat edelleen. Työttömyyden vähenemiseen uskotaan enemmän kuin 15 vuoteen. Kuluttajat pitivät syyskuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle, säästämiselle ja kestotavaroiden ostamiselle.

Linkki koko aineistoon Tilastokeskuksen sivuille.

Joko luit? Voit myös toivoa tai linkata kiinteistönvälitykseen ja Tampereen seutukuntaan liittyviä juttuja.

SKVL ennustaa asuntohintojen loppuvuoden hintakehitystä

Omakotitalojen hinnat toisella vuosineljänneksellä

 

Autan mielelläni Sinuakin asunnon myynnissä tai uuden asunnon hankinnassa Tampereella ja ympäryskunnissa.

Tero Naskali
tero.naskali@remax.fi
Puh. 045 276 6559