Rakennusteollisuus: Uudisasuntojen ostajat tyytyväisiä

Rakennusteollisuus ja uudisasunnot

Rakennusteollisuus RT ry teki Uudisasuntorakentaminen-tutkimuksen, jossa selvitettiin asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin. Tutkimus tehtiin touko-kesäkuussa 2017 ja siihen haastateltiin 470 uudisasunnon ostajaa. Ostajille oli luovutettu uusi asunto 2016. Tulokset arvioitiin indeksillä 0-100 ja 75 luokiteltiin 75 erittäin hyväksi.

Tutkimuksen mukaan rakennusliikkeisiin ollaan erittäin tyytyväisiä, vaikkakin erot eri liikkeiden välillä ovatkin suuret. Toisaalta alueelliset erot ovat pieniä. Jopa toimialavertailussa tulokset ovat parhaiden joukossa.

Sijoittaja-asiakkaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisempiä kuin asunnon omaan asumiseen ostaneet asiakkaat. Noin neljännes vastaajista oli sijoittajia, mikä osaltaan kertoo sijoittajien aktiivisuudesta uusien kohteiden hankinnassa. Aikataulussa pysyminen ja ammattimaisesti hoidetut muutostyöt saivat vastaajilta eniten kiitosta. Rakennusliikkeiden imago miellettiin erittäin hyviksi ja asuntorakentajia pidettiin luotettavina. Samoin tuotelaatu arvioitiin erittäin hyväksi.

Tulokset ovat jossain määrin yllättäviä. Kuitenkin asuntojen virheistä ja laadun katoamisesta puhutaan julkisuudessa paljon. Tutkimuksessa tuli ilmi, että uudisasuntorakentamisen valitusten määrä on korkea Suomessa verrattuna muihin toimialoihin. Valituksen aihetta oli 30 prosentilla haastatelluista. Lisä- ja muutostöitä teetti 74 % uuden asunnon ostajista.

Tutkimuksen teetti kahdeksan suurinta talonrakentamisen Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenyritystä.

Linkki koko tutkimusjulkaisuun.