SKVL ennustaa asuntohintojen hintakehitystä

Hintaennuste

Asuntojen hinnat kiinnostavat

Kiinteistönvälittäjät saavat vastata päivittäin asiakkaiden kysymyksiin, mihin suuntaan asuntojen hinnat ovat menossa ja että onko nyt hyvä aika myynnille. Aika harva taho haluaa ottaa kuitenkaan julkisesti kantaa ainakaan trendejä vastaan. Asuntojen hintoihin vaikuttaa moni täysin ennakoimattomissa oleva muuttuja, joten ennustaminen on vaikeata. Perusteltuja faktoihin perustuvia mielipiteitä asiantuntevalta kiinteistönvälittäjältä varmasti kysyttäessä saa ja pitääkin saada. Välittäjän tehtävään kuuluu olla selvillä markkinatilanteeseen olennaisesti vaikuttavista asioista ja niiden odotettavissa olevasta vaikutuksesta hintoihin.

Suomen Kiinteistönvälittäjät (SKVL) ennustavat loppuvuoden 2017 asuntohintojen kehitystä: “Asuntomarkkinat ovat tasaisessa ja terveessä tilassa. Suomen kiinteistönvälittäjien yli 1200 välittäjän markkinaennuste loppuvuodelle lupaa tasaista loivaa nousua kysynnässä ja hinnoissa. Kasvukeskusten vetovoima jatkuu entiseen tapaan, mutta koko maassakin tilanne on lupaavampi kuin vuosiin.”

SKVL:n ennusteessa toistuvat kevään ja kesän aikana ilmenneet ja vahvistuneet trendit:

  • Pienet kerrostaloasunnot käyvät kaupaksi parhaiten
  • Ostajat eivät ole valmiita suuriin remontteihin, joten huonokuntoisten asuntojen kysyntä (ja hinnat) on laimeaa
  • Kasvukeskukset välittöminä kehyskuntineen vetävät kohtuullisesti. Silti monissa isojenkin kaupunkien kehyskunnissa hinnat laskevat.
  • Kasvukeskusten ulkopuolella kauppaa käydään harvakseltaan ja hinnat ovat selvässä laskussa

Tampereen seudun hintojen arvioidaan nousevan hyvin lievästi loppuvuoden aikana.

Kuntotarkastukset ja homekoirien käyttö asuntokauppojen yhteydessä

Varsinkin kiinteistökauppojen yhteydessä käytetään paljon kuntotarkastajien palveluita. Kohteesta luonnollisesti riippuen kuntotarkastus on kovasti suositeltava, kunhan tarkastajan riippumattomuudesta ja ammattitaidosta varmistutaan kaikin käytössä olevin keinoin. Suomen Kiinteistönvälittäjät ry selvitti myös kuntotarkastuksien yleisyyttä ja kokemusta niiden hyödyllisyydestä. Kuntotarkastuksiin ollaan kyselyn mukaan erittäin tyytyväisiä. Huomionarvoista on, että kuntotarkastus johtaa erittäin harvoin pieleen menneeseen asuntokauppaan. Kuntotarkastuksen suurin etu on, että se antaa puolueettoman kuvan kohteen kunnosta molemmille kaupan osapuolille. Voidaan siis sanoa, että kuntotarkastuksen tavoite toteutuu erittäin hyvin.

Homekoirien käyttöä asuntokauppatilanteissa sen sijaan kannattaa harkita huolellisesti. Kyselyn mukaan koirien käyttö on johtanut ristiriitaisiin tilanteisiin. Kyselyssä 37 % koirien löydöksistä on ollut virheellisiä. Hyödyllisimmäksi koira koettiin käytettäessä sitä käytettäessä kuntotarkastajan apuna ja silloinkin niin, että rakenteiden avaukset ovat mahdollisia koiran löydösten alkuperän selvittämiseksi.

Linkki SKVL:n sivuille koko juttuun asuntojen hintakehitysennusteesta loppuvuonna 2017