Taloyhtiön päätöksenteko rakennuksia purettaessa

Yhtiökokous ja isännöitsijä

Sivuten hiukan aiempia artikkeleitani, Oikeusministeriö on pyytänyt laajalla jakelulla lausuntoja VTT:n selvitykseen purkavasta lisärakentamisesta ja omaan arviomuistioonsa aiheen ympärillä. Purkava lisärakentaminen tarkoittaa tavallisimmin taloyhtiön omistaman rakennuksen purkamista ja uuden, mahdollisesti isomman kerrosalan, rakentamista uudisrakentamisena. Syynä tällaiseen tilanteeseen nähdään pitkäaikainen huollon, kunnossapidon ja remontoinnin laiminlyönti, joissain tapauksissa vastikkeiden pitämiseksi matalina.

Tähän asti purkava lisärakentaminen on vaatinut taloyhtiöltä yksimielisen päätöksen. Nyt kaavaillaan päätöksenteon helpottamista niin, että päätös voitaisiin tehdä jonkinlaisella esimerkiksi 2/3 määräenemmistöllä. Isännöintiliitto ilmoittaa kannattavansa tällaista kehitystä. Nähtäväksi jää millaisia muutoksia ja milloin asunto-osakeyhtiölaki tämän asian suhteen kokee.

Lue koko artikkeli Isännöintiliiton sivuilta.